Disclaimer

-- for Dutch please scroll down --

This is the disclaimer of the website of Objet Trouvé, located at Rotterdam (NL), Pannekoekstraat 44A. During the design and composition of this site the greatest possible care was taken. Nevertheless, it is possible that information that is published is incomplete and / or incorrect.
Objet Trouvé excludes all liability for damage of any kind whatsoever arising from or related to the use of the website of Objet Trouvé, or by information offered on the website or by incompleteness in any way whatsoever.

Objet Trouvé may modify the website at its own discretion and at any time. Objet Trouvé is not liable for the consequences of these modifications. Even when data is taken over or due to technical malfunctions and other circumstances, errors may occur in the data or data may be incomplete for which Objet Trouvé can not accept any liability.

This website contains links to third party websites. Objet Trouvé is not liable for damage caused by the use of websites of third parties.
All rights including all intellectual property rights to all content information and images on the website remain at all times reserved to Objet Trouvé. Use of this is not permitted without written permission from Objet Trouvé. You can request this via e-mail, info@objet-trouvé.nl. For the content and scope of the user right provided by Objet Trouvé and for the full provisions concerning the scope of liability of Objet Trouvé, please refer to the general terms and conditions of Objet Trouvé that apply to this site.
If you encounter problems on our site, please let us know by e-mail info@objet-trouvé.nl. We will then do our best to remedy the problem as soon as possible.

——

Dit is de disclaimer van de website van Objet Trouvé, gevestigd te Rotterdam (NL), Pannekoekstraat 44A. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
Objet Trouvé sluit alle aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Objet Trouvé, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Objet Trouvé mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Objet Trouvé is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen waarvoor Objet Trouvé geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.
Deze website bevat links naar websites van derden. Objet Trouvé is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Objet Trouvé. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Objet Trouvé. Deze kunt u aanvragen via [email protected]. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Objet Trouvé is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Objet Trouvé, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Objet Trouvé die op deze site van toepassing zijn.
Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via e-mail [email protected]. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Please accept cookies to help us improve this website Is this OK? Yes No More on cookies »